Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ 1Χ-2Χ


Σε αυτή τη στήλη σας δίνουμε συστήματα με ημίχρονο τελικό 1X ή 2X .Επιλέξτε στο κουπόνι του στοιχήματος τις ομάδες που πιστεύετε ότι θα έρθουν Χ και παίξτε τις με ημίχρονο 1 ή 2.
Καλή επιτυχία!!!


Σύστημα 1
9 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 32 αξία 9.60 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 3 αγώνων

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
1
2
3
1X
1X
1X
1
4
5
1X
1X
1X
1
6
7
1X
1X
1X
1
8
9
1X
1X
1X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20


Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
2
4
6
1X
1X
1X
2
5
7
1X
1X
1X
3
4
7
1X
1X
1X
3
5
6
1X
1X
1X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20


Μπορείτε να αντικαταστήσετε το 1Χ με 2Χ ανάλογα με την πρόβλεψή σας.

Σύστημα 2
10 αγώνες αναπτυγμένο σε 10 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 40 αξία 12 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
1
2
3
1X
1X
1X
1
4
5
1X
1X
1X
1
6
7
1X
1X
1X
1
8
9
1X
1X
1X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
2
4
6
1X
1X
1X
2
5
7
1X
1X
1X
2
8
10
1X
1X
1X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20

Δελτίο 8
Δελτίο 9
Δελτίο 10
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
3
4
7
1X
1X
1X
3
5
6
1X
1X
1X
3
9
10
1X
1X
1X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.20

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το 1Χ με 2Χ ανάλογα με την πρόβλεψή σας.

Σύστημα 3
18 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-5 στήλες 88 
αξία 26.4 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 4 αγώνων 
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
1
2
3
4
5
1X
1X
1X
1X
1X
1
6
7
8
9
1X
1X
1X
1X
1X
1
10
11
12
13
1X
1X
1X
1X
1X
1
14
15
16
17
1X
1X
1X
1X
1X
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 3.3ευρώ  
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
2
6
10
14
18
1X
1X
1X
1X
1X
3
7
11
15
18
1X
1X
1X
1X
1X
4
8
12
16
18
1X
1X
1X
1X
1X
5
9
13
17
18
1X
1X
1X
1X
1X
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία  3.3 ευρώ

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το 1Χ με 2Χ ανάλογα με την πρόβλεψή σας.