Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ Χ1- Χ2


Σε αυτή τη στήλη σας δίνουμε συστήματα με ημίχρονο τελικό Χ1 ή Χ2 .Επιλέξτε
στο κουπόνι του στοιχήματος τις ομάδες που πιστεύετε ότι θα κερδίσουν και παίξτε τις με ημίχρονο Χ.

Καλή επιτυχία!!!


Σύστημα 1
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 4 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 16 αξία 4.80 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 3 αγώνων

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
1
2
3
Χ1
Χ1
Χ1
1
4
5
Χ1
Χ1
Χ1
2
4
6
Χ1
Χ1
Χ1
3
5
6
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ 
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ     
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Χ1 με Χ2 ανάλογα με την πρόβλεψή σας.

Σύστημα 2
9 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 32 αξία 9.60 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
1
2
3
Χ1
Χ1
Χ1
1
4
5
Χ1
Χ1
Χ1
1
6
7
Χ1
Χ1
Χ1
1
8
9
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ     
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
2
4
6
Χ1
Χ1
Χ1
2
5
7
Χ1
Χ1
Χ1
3
4
7
Χ1
Χ1
Χ1
3
5
6
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ  
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.20ευρώ    
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Χ1 με Χ2 ανάλογα με την πρόβλεψή σας.

Σύστημα 3
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 3 δελτία  σύστημα 2-3-4 στήλες 30 
αξία 9 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 2 αγώνων και 100% τριάδα σε επαλήθευση 4 αγώνων

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
1
2
3
4
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
1
2
5
6
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
3
4
5
6
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία       3 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία       3 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία       3 ευρώ
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Χ1 με Χ2 ανάλογα με την πρόβλεψή σας.


Σύστημα 4
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 3 δελτία  σύστημα 3-4 στήλες 15 
αξία 4.5 ευρώ.
100% τριάδα σε επαλήθευση 4 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
1
2
3
4
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
1
2
5
6
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
3
4
5
6
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία   1.5 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία   1.5 ευρώ
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Χ1 με Χ2 ανάλογα με την πρόβλεψή σας.

Σύστημα 5
11 αγώνες αναπτυγμένο σε 6 δελτία  σύστημα 2-3-4 στήλες 60 
αξία 18 ευρώ.
100% δυάδα σε επαλήθευση 3 αγώνων και 100% τριάδα σε επαλήθευση 5 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
1
2
3
4
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
1
5
6
7
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
1
8
9
10
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία  3 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία  3 ευρώ 
Σύστημα 2-3-4
Στήλες   10
Αξία   3 ευρώ


Δελτίο 4
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
2
5
8
11
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
3
6
9
11
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
4
7
10
11
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία   3 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία   3 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    10
Αξία   3 ευρώ
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Χ1 με Χ2 ανάλογα με την πρόβλεψή σας.


Σύστημα 6
11 αγώνες αναπτυγμένο σε 6 δελτία  σύστημα 3-4 στήλες 30 
αξία 9 ευρώ.
100% τριάδα σε επαλήθευση 5 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
1
2
3
4
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
1
5
6
7
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
1
8
9
10
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5 ευρώΔελτίο 4
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ.
2
5
8
11
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
3
6
9
11
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
4
7
10
11
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία  1.5 ευρώ
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Χ1 με Χ2 ανάλογα με την πρόβλεψή σας.

4 σχόλια:

to kalytero apo ola omos einai:
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε μια ομάδα μεσαίας η υψηλής θέσης στην βαθμολογία του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος η όποια στον τελευταίο αγώνα έφαγε 3-4 γκολ και γενικά έχασε με βαρύ σκορ όπως…. 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, 4-0, 5-0, 5,1 η ακόμα κ περισσότερα… όσο μεγαλύτερο το σκορ τόσο καλυτέρα για εμάς…. Το σημαντικό είναι όμως να έχασε τουλάχιστον με 3 γκολ διαφορά…… ούτε 1 ούτε 2. 3 ΓΚΟΛ !!! δεν ξέρω γιατί αλλά κατά κάποιο τρόπο η ομάδα που έχασε με βαρύ σκορ στον προηγούμενο αγώνα της, στον επόμενο οι πιθανότητες να νικήσει η να φέρει ισοπαλία αυξάνονται κατά 90% οπότε εμείς πάντα θα παίζουμε την ομάδα που έχασε με βαρύ σκορ πάντα σε διπλή ευκαιρία…… η να νικήσει δηλαδή η να φέρει ισοπαλία…. Παρακάτω σας δείχνω μερικά παραδείγματα για να σας αποδείξω ότι ο τρόπος αυτός λειτούργει και με το παραπάνω….
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Friburgo-Amburgo 1 2,90 Χ 3.20 2 2,20
Όπως βλέπετε το ΑΜΒΟΥΡΓΟ είναι το φαβορί του αγώνα…. όμως…. τις 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 στον προηγούμενο αγώνα δηλαδή έπαιξε ΑΝΟΒΕΡΟ-ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΟ ο αγώνας τέλειωσε
3-0 που σημαίνει ότι το ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΟ έχασε…. Που σημαίνει ότι εμείς θα ποντάρουμε 1Χ δηλαδή να νικήσει η να φέρει ισοπαλία όπως θα δείτε το ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΟ εκείνη την μέρα νίκησε 1-0 το ΑΜΒΟΥΡΓΟ κ εμείς φυσικά πιάσαμε το στοίχημα μας…. Κι άλλα παραδείγματα σαν αυτό…. παρακάτω…
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Shalke04 -Bayern 1 4,05 Χ 3,35 2 2,00
Η Μπάγερν εννοείται πως δίνεται φαβορί από το στοίχημα….. όμως στον προηγούμενο αγώνα τις 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Η Σάλκε έχασε 0-5 από το Κεζερσλαουτεν (κάπως έτσι λέγεται) άρα εμείς θα ποντάρουμε υπέρ της Σάλκε 1Χ ΓΙΑ ΜΑΝΤΕΨΤΕ…… Η ΣΑΛΚΕ ΝΙΚΗΣΕ 2-0 ΤΗ ΜΠΑΓΕΡΝ Κ ΕΜΕΙΣ ΠΙΑΣΑΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΑΣ…..ΞΑΝΑ…
Κι άλλο παράδειγμα ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΡΕΛΟ!!!…..

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Chelsea-Everton 1 1,30 Χ 4,70 2 8,00
Κλασσικά η Τσέλσι είναι το φαβορί του αγώνα….. τις 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΟΜΩΣ….. έπαιξε Everton-WestBromwitch ο αγώνας έληξε 1-4 η Έβερτον έχασε φυσικά….. όλοι περίμεναν στον επόμενο αγώνα η Τσέλσι να νικήσει μιας κ τότε ήταν Δεύτερη στο πρωτάθλημα……. και όμως……. τις 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 εγώ πόνταρα Χ2 υπέρ της Εverton κ παρόλο που η Τσέλσι ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα πήγε ισοπαλία με την Έβερτον κ έπιασα πάλι το στοίχημα μου….. αυτά ήταν μόνο μερικά παραδείγματα από τα στοιχήματα που είχα παίξει τότε εκείνη την ημέρα….. για να σας δείξω κ να πάρετε μια γεύση στο πως λειτούργει το σύστημα μου…..
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ…..ΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΟΜΩΣ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΞΙΚΟΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΣ Κ ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ Κ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
ΠΑΙΞΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Κ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ….ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ!!!!

Φίλε Χρυσόστομε ευχαριστούμε για την παρατήρηση σου και την πρόταση σου με όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έδωσες τα οποία θα παρατηρήσουμε κι εμείς στοχεύοντας στην επιτυχία. Καλή συνέχεια !

Καλημέρα
Στο σύστημα 6 στα πινακάκια εχετε λάθος το συστημα 3-4 εχει 1,5 ευρω και 5 στήλες

Σε ευχαριστούμε Ευάγγελε. Το διορθώσαμε.