ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΖΟΚΕΡ ΜΕ ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


ΕΤΟΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΖΟΚΕΡ ΜΕ ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.

9 ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 7 ΣΤΗΛΕΣ
100% 4αρι με έναν όρο.

Παίζουμε τους αριθμούς:

2-6-7-14-28-29-32-34-39
Ζητάμε τον εξής όρο:
 1. Από τους αριθμούς 2-6-7 έρθει ένας

Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία(σύνολο 2 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!


1o δελτίο
 1. 2-14-28-29-32
 2. 2-14-28-34-39
 3. 2-29-32-34-39
 4. 6-14-28-29-34
 5. 6-14-28-32-39
2o δελτίο
 1. 7-14-28-29-39
 2. 7-14-28-32-34

http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/11 ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 14 ΣΤΗΛΕΣ
100% 4αρι με όρους

Παίζουμε τους αριθμούς:
2-6-7-14-18-28-29-32-34-39-40
Ζητάμε τους εξής όρους:
 1. Από τους αριθμούς 2-6-7-14-18 να έρθουν τρεις
 2. Από τους αριθμούς 32-34-39-40 να έρθει ένας

Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία(σύνολο 3 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!

1o δελτίο
 1. 2-6-7-28-32
 2. 2-6-7-29-34
 3. 2-6-14-28-34
 4. 2-6-14-29-32
 5. 2-6-18-28-39
2o δελτίο
 1. 2-6-18-29-40
 2. 2-7-14-28-39
 3. 2-7-14-29-40
 4. 2-7-18-29-32
 5. 2-6-19-26-40
3o δελτίο
 1. 2-14-18-28-32
 2. 2-14-18-29-34
 3. 6-7-14-28-40
 4. 6-7-14-29-39


http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/
13 ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 36 ΣΤΗΛΕΣ
100% 4αρι με όρους

Παίζουμε τους αριθμούς:
2-6-7-14-18-19-26-28-29-32-34-39-40
Ζητάμε τους εξής όρους:
 1. Από τους αριθμούς 2-6-7-14-18-19 να έρθουν τρεις
 2. Από τους αριθμούς 32-34-39-40 να έρθει ένας

Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία(σύνολο 8 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!


1o δελτίο
 1. 2-6-7-26-32
 2. 2-6-7-28-34
 3. 2-6-7-29-39
 4. 2-6-14-26-34
 5. 2-6-14-28-32
2o δελτίο
 1. 2-6-14-29-40
 2. 2-6-18-26-39
 3. 2-6-18-28-40
 4. 2-6-18-29-32
 5. 2-6-19-26-40
3o δελτίο
 1. 2-6-19-28-39
 2. 2-6-19-29-34
 3. 2-7-14-26-39
 4. 2-7-14-28-40
 5. 2-7-14-29-32
4o δελτίο
 1. 2-7-18-26-34
 2. 2-7-18-28-32
 3. 2-7-18-29-40
 4. 2-14-18-26-32
 5. 2-14-18-28-34
5o δελτίο
 1. 2-14-18-29-39
 2. 6-7-14-26-40
 3. 6-7-14-28-39
 4. 6-7-14-29-34
 5. 6-7-19-26-34
6o δελτίο
 1. 6-7-19-28-32
 2. 6-7-19-29-40
 3. 6-14-19-26-32
 4. 6-14-19-28-34
 5. 6-14-19-29-39
7o δελτίο
 1. 7-18-19-26-32
 2. 7-18-19-28-34
 3. 7-18-19-29-32
 4. 14-18-19-26-32
 5. 14-18-19-28-39
8o δελτίο
 1. 14-18-19-29-34

http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/17 ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 26 ΣΤΗΛΕΣ
100% 3αρι με έναν όρο

Παίζουμε τους αριθμούς:

2-5-6-7-14-18-19-23-26-27-28-29-32-34-37-39-40
Ζητάμε τον εξής όρο:
 1. Από τους 8 μονούς αριθμούς που παίζουμε να έρθουν 3

Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία(σύνολο 6 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!


1o δελτίο
 1. 2-5-6-7-19
 2. 2-5-14-23-27
 3. 2-5-18-29-37
 4. 2-6-23-29-39
 5. 2-7-14-37-39
2o δελτίο
 1. 2-7-26-27-29
 2. 2-18-19-27-39
 3. 2-19-23-26-37
 4. 5-6-23-28-37
 5. 5-6-26-27-39
3o δελτίο
 1. 5-7-14-28-29
 2. 5-7-18-23-26
 3. 5-7-27-32-34
 4. 5-14-19-32-37
 5. 5-19-23-34-40
4o δελτίο
 1. 5-29-32-39-40
 2. 6-7-18-27-37
 3. 6-14-19-27-29
 4. 6-19-34-37-39
 5. 7-18-19-29-32
5o δελτίο
 1. 7-19-26-28-39
 2. 7-23-27-28-40
 3. 7-29-34-37-40
 4. 18-23-27-29-34
 5. 18-23-32-37-39
6o δελτίο
 1. 27-28-29-32-37

http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/


19 ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 50 ΣΤΗΛΕΣ
100% 4αρι με όρους

Παίζουμε τους αριθμούς:

2-5-6-7-13-14-17-18-19-23-26-27-28-29-32-34-37-39-40
Ζητάμε τους εξής όρους:

 1. Από τους αριθμούς 2-32 να έρθει ένας
 2. Από τους αριθμούς 14-34 να έρθει ένας
 3. Από τους αριθμούς 13-23 να έρθει ένας

Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία(σύνολο 10 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!

1o δελτίο
 1. 2-5-6-13-14
 2. 2-5-6-23-34
 3. 2-5-7-13-34
 4. 2-5-7-14-23
 5. 2-6-13-17-34
2o δελτίο
 1. 2-6-14-17-23
 2. 2-7-13-14-17
 3. 2-7-17-23-34
 4. 2-13-14-18-19
 5. 2-13-14-26-27
3o δελτίο
 1. 2-13-14-28-29
 2. 2-13-14-37-39
 3. 2-13-18-26-34
 4. 2-13-19-27-34
 5. 2-13-28-34-37
4o δελτίο
 1. 2-13-29-34-39
 2. 2-14-18-23-26
 3. 2-14-19-23-27
 4. 2-14-23-28-37
 5. 2-14-23-29-39
5o δελτίο
 1. 2-18-19-23-34
 2. 2-23-26-27-34
 3. 2-23-28-29-34
 4. 2-23-34-37-39
 5. 5-6-13-32-34
6o δελτίο
 1. 5-6-14-23-32
 2. 5-7-13-14-32
 3. 5-7-23-32-34
 4. 6-13-14-17-32
 5. 6-17-23-32-34
7o δελτίο
 1. 7-13-17-32-34
 2. 7-14-17-23-32
 3. 7-18-23-32-34
 4. 13-14-17-18-32
 5. 13-14-19-26-32
8o δελτίο
 1. 13-14-27-28-32
 2. 13-14-29-32-37
 3. 13-14-32-39-40
 4. 13-17-19-32-34
 5. 13-18-26-32-34
9o δελτίο
 1. 13-27-29-32-34
 2. 13-28-32-34-37
 3. 14-18-19-23-32
 4. 14-23-26-27-32
 5. 14-23-28-29-32
10o δελτίο
 1. 14-23-32-37-39
 2. 17-23-26-32-34
 3. 19-23-27-32-34
 4. 23-28-32-34-39
 5. 23-29-32-34-37


http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/


23 ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΕ 55 ΣΤΗΛΕΣ
100% 3αρι με όρους

Παίζουμε τους αριθμούς:

2-5-6-7-11-13-14-17-18-19-21-23-26-27-28-29-31-32-34-37-39-40-41
Ζητάμε τους εξής όρους:

 1. Από τους αριθμούς 11-21-31-41 να έρθει ένας
 2. Από τους αριθμούς 7-17-27-37 να έρθει ένας
 3. Από τους αριθμούς 19-29-39 να έρθει ένας

Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία(σύνολο 11 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!

1o δελτίο
 1. 2-5-7-11-19
 2. 2-5-17-21-29
 3. 2-5-27-31-39
 4. 2-6-7-21-39
 5. 2-6-11-27-29
2o δελτίο
 1. 2-6-17-19-31
 2. 2-7-13-29-31
 3. 2-11-13-17-39
 4. 2-13-19-21-27
 5. 2-14-19-37-41
3o δελτίο
 1. 5-6-7-29-41
 2. 5-6-11-37-39
 3. 5-13-17-19-41
 4. 5-14-29-31-37
 5. 5-18-19-21-37
4o δελτίο
 1. 6-13-21-29-37
 2. 6-13-27-39-41
 3. 7-11-14-18-29
 4. 7-11-23-26-39
 5. 7-14-19-21-23
5o δελτίο
 1. 7-14-28-31-39
 2. 7-18-19-26-31
 3. 7-18-32-39-41
 4. 7-19-28-34-41
 5. 7-21-26-28-29
6o δελτίο
 1. 11-13-19-23-37
 2. 11-14-17-19-26
 3. 11-14-27-32-39
 4. 11-17-23-28-29
 5. 11-18-19-27-28
7o δελτίο
 1. 11-26-29-32-37
 2. 13-18-31-37-39
 3. 13-19-21-23-27
 4. 13-19-26-37-41
 5. 13-21-28-29-37
8o δελτίο
 1. 13-26-27-29-31
 2. 13-27-28-39-41
 3. 14-17-18-19-21
 4. 14-17-23-29-31
 5. 14-17-26-39-41
9o δελτίο
 1. 14-18-27-29-41
 2. 14-19-27-28-31
 3. 14-21-23-37-39
 4. 17-19-23-28-41
 5. 17-19-26-31-32
10o δελτίο
 1. 17-21-26-29-34
 2. 17-21-28-32-39
 3. 17-29-32-40-41
 4. 17-31-34-39-40
 5. 18-21-26-27-39
11o δελτίο
 1. 19-21-32-34-37
 2. 19-23-31-37-40
 3. 19-27-34-40-41
 4. 23-27-31-32-39
 5. 23-29-34-37-41

http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/http://sistimatagiatixerapexnidia.blogspot.gr/
Share on Google Plus

About savvas

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
  Blogger Comment
  Facebook Comment